lightbox selector

//lightbox selector for other pics than gallery
add_filter('the_content', 'addlightboxrel_replace'); function addlightboxrel_replace ($content)
{   global $post;
    $pattern = "/?)href=('|\")(.?).(bmp|gif|jpeg|jpg|png)('|\")(.*?)>/i";
    $replacement = '';
    $content = preg_replace($pattern, $replacement, $content);
    return $content;
}

Author: Jakob

Wordpress & bicycle enthusiast

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *