Enable the thumbnail meta box in the attachment edit screen

The following code enables the thumbnail meta box (featured image in backend) in Attachment edit screen.

function add_thumbnail_support_for_attachments() {
	add_post_type_support( 'attachment', 'thumbnail' );

add_image_size( 'attachment', 150, 150, true );
}
add_action( 'init', 'add_thumbnail_support_for_attachments' );

Author: Jakob

Wordpress & bicycle enthusiast

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *